Ofta Frågat

Kan man själv göra service- o reparationsarbeten i hallarna?
I hallarna kan man göra för sig själv service- o reparationsarbeten. Man bör ta hänsyn till säkerheten och andra båtägare i hallen.

Finns det lediga vinterförvaringsplatser?
Våra hallar har som oftast varit relativt bokade. Trots allt, båtar säljes och bytes varje år, vilket innebär att bokningsläget lever hela tiden. Ifall du vill ha en förvaringsplats för din båt, lönar det sig att vara i kontakt redan under försommaren.

När och hur öppnas Ekenäs bro?
Då du anländer till området utanför Ekenäs gästhamn, fortsätt längs med farleden mot klaffbron och ring till brovakten 020-4443017.
Bron öppnas inte enkom för fritidsbåtar under tiderna må-fre 6.30 – 8.00 och 16.00-18.00.

Är båtarna försäkrade?
Alla båtar som förvaras måste ha en egen försäkring, som täcker även täcker olyckor under lyftning, sjösättning och förvaring. Försäkringen bör också täcka olyckor, som förorsakats av utomstående part.

Kan jag själv välja på vilken plats båten förvaras?
Till hallarna finns två dörrar för ingång. Båtarna placeras i hallarna så att flyttningarna på våren och hösten sker möjligast optimalt. Förutsättningen för att klara av placeringen och logistiken är att varvet själv tar besluten gällande båtplaceringarna efter att båtägarna har informerat om kommande lyft- och sjösättningstidtabeller.

Hur räknas förvaringspriset?
Skuru Båtvarvs förvaringspriser baserar sig på nettoplanytan. Till båtmåtten räknas inga tilläggskoefficienter för att räkna ut planytan. Hallarna är belägna i hamnen, lyft och sjösättningspriserna baserar sig på använd tid. Transportavstånden är korta och kräver således ingen överlopps tid.